دیتا شیت . data sheet

دیتاشیت (Datasheet)، یک سند فنی است که اطلاعات جامعی درباره یک محصول، قطعه یا سرویس خاص را ارائه می‌دهد. این سند حاوی ویژگی‌ها، مشخصات فنی، روش‌های استفاده، شرایط عملکرد، و دستورالعمل‌های مربوط به نصب و استفاده از محصول مورد نظر است.

دیتاشیت فارسی راه اندازی اینورتر ها

فایل دانلود راه اندازی و دیتاشیت اینورتر زیمنس V20

siemens V20 farsi quick secured 

دیتاشیت IGBT

دیتاشیت IC POWER

STR-A6000
STR-A6000

دانلود دیتاشیت IC STR-A6000

STR-A6000

SD4840P67K65
SD4840P67K65

دانلود دیتا شیت SD4840P67K65

SD4840P67K65

TNY278GN

دانلود دیتا شیت TNY278GN

TNY278GN 

 

Viper12AS

دانلود دیتاشیت Viper12AS

Viper12AS

 

 

دیتاشیت ICMIC

ئانلود دیتا شیت icatmega 8
دانلود فایل دیتا شیت ای سی مگا8

 

ic ATMEGA8A

دانلود دیتا شیت icatmega 16

دانلود فایل دیتا شیت  مگا16

ic ATMEGA16

ic atmega 32
دانلود فایل دیتا شیت ای سی مگا 32

ic ATmega32

ic atmega 64

دانلود فایل دیتا شیت ای سی مگا65

ic atmega64

دیتاشیت ULN

2sk2804

دانلود دیتا شیت 2sk2804

 ic 2sk2804 

 

 

74HC125D

دانلود دیتاشیت 74HC125D

74HC125D

 

دانلود دیتاشیت BS86B12A-3_C16A-3_D20A-3v150

BS86B12A-3_C16A-3_D20A-3v150

hcf4051

دانلود دیتاشیت hcf4051 

hcf4051