مقالات

موتور ساید
مقاله
admin

موتور ساید

موتور ساید موتور ساید چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
پمپ پکیج
مقاله
admin

پمپ پکیج

پمپ پکیج پمپ پکیج چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
شیر برقی لباسشویی
مقاله
admin

شیر برقی لباسشویی

شیر برقی لباسشویی شیر برقی لباسشویی چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
شیر برقی ظرفشویی
مقاله
admin

شیر برقی ظرفشویی

شیر برقی ظرفشویی شیر برقی ظرفشویی چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
دستگاه اتو آنالیزور
مقاله
admin

دستگاه اتو آنالیزور

دستگاه اتو آنالیزور دستگاه اتو آنالیزور چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
دستگاه پالس اکسیمتر
مقاله
admin

دستگاه پالس اکسیمتر

دستگاه پالس اکسیمتر دستگاه پالس اکسیمتر چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
دستگاه آندوسکوپ (Endoscope)
مقاله
admin

دستگاه آندوسکوپ (Endoscope)

دستگاه آندوسکوپ (Endoscope) دستگاه آندوسکوپ (Endoscope) چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
دستگاه سانتریفیوژ
مقاله
admin

دستگاه سانتریفیوژ

دستگاه سانتریفیوژ دستگاه سانتریفیوژ چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
دستگاه های ادیومتر
مقاله
admin

دستگاه های ادیومتر

دستگاه های ادیومتر توضیح دستگاه های ادیومتر، آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
PLC هیتاچی
مقاله
admin

PLC هیتاچی

PLC هیتاچی PLC هیتاچی  چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
IC داخل برد گوشی
مقاله
admin

IC داخل برد گوشی

IC داخل برد گوشی توصیف IC داخل برد گوشی، آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی

Read More »
دستگاه بیهوشی
مقاله
admin

دستگاه بیهوشی

دستگاه بیهوشی دستگاه بیهوشی چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
اینورترهای امرون
مقاله
admin

اینورترهای امرون

اینورترهای امرون   اینورترهای امرون   آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
تجهیزات پرتو پزشکی
مقاله
admin

تجهیزات پرتو پزشکی

تجهیزات پرتو پزشکی تجهیزات پرتو پزشکی چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
صفحه نمایش جراحی
مقاله
admin

صفحه نمایش جراحی

صفحه نمایش جراحی صفحه نمایش جراحی چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
ایرادات گوشی سامسونگ
مقاله
admin

ایرادات گوشی سامسونگ

ایرادات گوشی سامسونگ ایرادات گوشی سامسونگ چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
کارکرد نیروگاه اتمی
مقاله
admin

کارکرد نیروگاه اتمی

کارکرد نیروگاه اتمی کارکرد نیروگاه اتمی، آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و

Read More »
PLC دلتا
مقاله
admin

PLC دلتا

PLC دلتا PLC دلتا چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
دستگاه اتوسکوپ
مقاله
admin

دستگاه اتوسکوپ

دستگاه اتوسکوپ دستگاه اتوسکوپ چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
سیم فاز و نول
مقاله
admin

سیم فاز و نول

سیم فاز و نول توضیح و تفاوت بین سیم فاز و نول، آموزش تعمیر انواع

Read More »
رسیور قلوه ای
مقاله
admin

رسیور قلوه ای

رسیور قلوه ای رسیور قلوه ای چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
اینورترهای فتیک
مقاله
admin

اینورترهای فتیک

اینورترهای فتیک توضیح و انواع اینورترهای فتیک، آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
تجهیزات الکتروانسفالوگرام
مقاله
admin

تجهیزات الکتروانسفالوگرام

تجهیزات الکتروانسفالوگرام تجهیزات الکتروانسفالوگرام چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
تخت های جراحی
مقاله
admin

تخت های جراحی

تخت های جراحی تخت های جراحی و کارکرد آنها، آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی

Read More »
PLC LS
مقاله
admin

PLC LS

PLC LS PLC LS چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
تجهیزات پزشکی
مقاله
admin

تجهیزات پزشکی

تجهیزات پزشکی تجهیزات پزشکی چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
جاروبک موتورها
مقاله
admin

جاروبک موتورها

جاروبک موتورها توضیح جاروبک موتورها، آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
چراغ اتاق عمل
مقاله
admin

چراغ اتاق عمل

چراغ اتاق عمل چراغ اتاق عمل چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
اینورترهای بوش
مقاله
admin

اینورترهای بوش

اینورترهای بوش توضیح اینورترهای بوش، آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
سنسور ترمیستور
مقاله
admin

سنسور ترمیستور

سنسور ترمیستور سنسور ترمیستور چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
الکتروشوک ها
مقاله
admin

الکتروشوک ها

الکتروشوک ها توضیح الکتروشوک ها، آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »

PLC آلن بردلی

PLC آلن بردلی PLC آلن بردلی چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
دستگاه ساکشن
مقاله
admin

دستگاه ساکشن

دستگاه ساکشن دستگاه ساکشن چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
ساکشن جراحی
مقاله
admin

ساکشن جراحی

ساکشن جراحی ساکشن جراحی چیست؟ دستگاه ساکشن چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر

Read More »
انواع دستگاه لیزر
دسته‌بندی نشده
admin

انواع دستگاه لیزر

انواع دستگاه لیزر ذکر انواع دستگاه لیزر و کاربرد آنها، آموزش تعمیر انواع برد های

Read More »
لامپ های خلا
مقاله
admin

لامپ های خلا

لامپ های خلا توضیح لامپ های خلا، آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
اینورترهای هیتاچی
مقاله
admin

اینورترهای هیتاچی

اینورترهای هیتاچی توضیح اینورترهای هیتاچی، آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »

دستگاه لیزر بدن

دستگاه لیزر بدن دستگاه لیزر بدن چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
کارکرد نیروگاه بادی
مقاله
admin

کارکرد نیروگاه بادی

کارکرد نیروگاه بادی نحوه کارکرد نیروگاه بادی، آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
تجهیزات پزشکی رادیوگرافی
مقاله
admin

تجهیزات پزشکی رادیوگرافی

تجهیزات پزشکی رادیوگرافی تجهیزات پزشکی رادیوگرافی  چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
پارامتر THD
مقاله
admin

پارامتر THD

پارامتر THD پارامتر THD چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی
مقاله
admin

تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی

تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
PLC فتیک
مقاله
admin

PLC فتیک

PLC فتیک PLC فتیک چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
شیرهای برقی
مقاله
admin

شیرهای برقی

شیرهای برقی توضیح شیرهای برقی، آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC، تعمیر

Read More »
تجهیزات پزشکی بیمارستانی
مقاله
admin

تجهیزات پزشکی بیمارستانی

تجهیزات پزشکی بیمارستانی تجهیزات پزشکی بیمارستانی چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
PLC بوش
مقاله
admin

PLC بوش

PLC بوش PLC بوش چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
قطعه کابلشو
مقاله
admin

قطعه کابلشو

قطعه کابلشو قطعه کابلشو چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
آرمیچر
مقاله
admin

آرمیچر

آرمیچر آرمیچر چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC، تعمیر برد

Read More »
قانون اِرت
مقاله
admin

قانون اِرت

قانون اِرت قانون اِرت چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC، تعمیر

Read More »
اینورترهای آلن بردلی
مقاله
admin

اینورترهای آلن بردلی

اینورترهای آلن بردلی توضیح اینورترهای آلن بردلی، آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
الگریتم ژنتیک
مقاله
admin

الگریتم ژنتیک

الگریتم ژنتیک الگریتم ژنتیک چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
مقالات تخصصی دکتر طاهریان
admin

ربات های انسان نما

ربات های انسان نما ربات های انسان نما مقاله ای از دکتر میلاد طاهریان تدریس

Read More »
تایمر آنالوگ
مقاله
admin

تایمر آنالوگ

تایمر آنالوگ تایمر آنالوگ چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
ترانزیستور سه بعدی
مقاله
admin

ترانزیستور سه بعدی

 ترانزیستور سه بعدی ترانزیستور سه بعدی چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر درایو

Read More »
فرایند کالیبراسیون
مقاله
admin

فرایند کالیبراسیون

فرایند کالیبراسیون فرایند کالیبراسیون چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
کلیدهای تبدیل
مقاله
admin

کلیدهای تبدیل

کلیدهای تبدیل توضیح کلیدهای تبدیل،آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC، تعمیر

Read More »
حفاظت الکتریکی
مقاله
admin

حفاظت الکتریکی

حفاظت الکتریکی حفاظت الکتریکی چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
تخلیه الکتریکی
مقاله
admin

تخلیه الکتریکی

تخلیه الکتریکی تخلیه الکتریکی چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
تعمیر برد پکیج
دوره ها
admin

تعمیر برد پکیج

تعمیر برد پکیج   تعمیر برد پکیج  چیست ؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی

Read More »
NGN در مخابرات
مقاله
admin

NGN در مخابرات

NGN در مخابرات NGN در مخابرات چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
دوره تعمیرات برد (مجازی)
مقاله
admin

فیبرهای مدارچاپی

فیبرهای مدارچاپی شرح فیبرهای مدارچاپی، آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
تایمر راه پله
مقاله
admin

تایمر راه پله

تایمر راه پله تایمر راه پله چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
فلوترهای الکتریکی
مقاله
admin

فلوترهای الکتریکی

فلوترهای الکتریکی فولترهای الکتریکی،   برای آموزش تعمیرات تخصصی برد الکترونیک وارد سایت آموزشگاه فنی حرفه ای

Read More »
تعمیر برد ماکروفر
دوره ها
admin

تعمیر برد ماکروفر

تعمیر برد ماکروفر تعمیر برد ماکروفرچیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و

Read More »
انتخاب کابل برق
مقاله
admin

انتخاب کابل برق

انتخاب کابل برق چگونی انتخاب کابل برق، آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
فلوترهای مکانیکی
مقاله
admin

فلوترهای مکانیکی

فلوترهای مکانیکی فلوترهای مکانیکی، آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC، تعمیر

Read More »
کنتاکتورهای خازنی
مقاله
admin

کنتاکتورهای خازنی

کنتاکتورهای خازنی توضیح کنتاکتورهای خازنی، آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
توان اکتیو
مقاله
admin

توان اکتیو

توان اکتیو توان اکتیو چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
اضافه بارها
مقاله
admin

اضافه بارها

اضافه بارها توضیح اضافه بارها، آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
کنترل کننده PID
مقاله
admin

کنترل کننده PID

کنترل کننده PID کنترل کننده PID چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
تایمرهای استارت
مقاله
admin

تایمرهای استارت

تایمرهای استارت تایمرهای استارت چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
توان راکتیو
مقاله
admin

توان راکتیو

توان راکتیو توان راکتیو چیست؟ آموزش تعمیر برد الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC، تعمیر برد

Read More »
اینورتر دلتا DELTA
مقاله
admin

اینورتر دلتا DELTA

اینورتر دلتا DELTA اینورتر دلتا DELTA چیست؟آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و

Read More »
الکتروفورزها
مقاله
admin

الکتروفورزها

الکتروفورزها توضیح الکتروفورزها، آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC، تعمیر برد

Read More »
انواع نوسان سازها
مقاله
admin

انواع نوسان سازها

انواع نوسان سازها انواع نوسان سازها کدام اند؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر

Read More »
لامپ های هالوژنه
مقاله
admin

لامپ های هالوژنه

لامپ های هالوژنه لامپ های هالوژنه چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر

Read More »
اتوماسیون صنعتی
مقاله
admin

اتوماسیون صنعتی

اتوماسیون صنعتی اتوماسیون صنعتی چیست؟ آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی :تعمیر اینورتر و PLC،

Read More »
سلف الکترونیکی
مقاله
admin

سلف الکترونیکی

سلف الکترونیکی  سلف الکترونیکی چیست ؟آموزش تعمیر انواع برد های الکترونیکی و تعمیر اینورتر و

Read More »